ประเภทห้องพัก

โรงแรมยู อินน์ ขอนแก่น (U Inn Hotel Khon Kaen) ขอนแก่น มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 2 แบบด้วยกันดังนี้

ห้องมาตรฐาน (Standard Room) โรงแรมยู อินน์ ขอนแก่น (U Inn Hotel Khon Kaen)

ห้องมาตรฐาน (Standard Room)